احتمال 2 (2 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
97,000 تومان
در کلاس آنلاین احتمال 2 چی یاد میگیری؟! احتمال شرطی تعریف آزمایش های مکرر اهداف آموزشی کلاس آنلاین احتمال 2:…
11
97,000 تومان

احتمال 1 (2 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
97,000 تومان
در کلاس آنلاین احتمال 1 چی یاد میگیری؟! تعاریف نظریه احتمال مروری بر نظریه مجموعه ها مروری بر آنالیز ترکیبی…
12
97,000 تومان

معادلات دیفرانسیل (3 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
147,000 تومان
در کلاس آنلاین معادلات دیفرانسیل چی یاد میگیری؟! حل معادلات دیفرانسیل مرتبه 1 مدل سازی معادلات مرتبه 1 معادلات خودگردان…
13
147,000 تومان

کاربرد انتگرال معین (2 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
97,000 تومان
در کلاس آنلاین کاربرد انتگرال معین چی یاد میگیری؟! آشنایی با انتگرال معین محاسبه مساحت اشکال هندسی محاسبه ی حجم…
12
97,000 تومان

انتگرال گیری (3 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
147,000 تومان
در کلاس آنلاین انتگرال گیری چی یاد میگیری؟! محاسبه ی انتگرال نا معین انتخاب مقدار ثابت انتگرال گیری روش تغییر…
14
147,000 تومان

کاربرد مشتق (2 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
97,000 تومان
در کلاس آنلاین کاربرد مشتق چی یاد میگیری؟! نظریه ماکسیمم و مینیمم بهینه سازی مساله های بهینه سازی (ماکسیمم مینیمم)…
17
97,000 تومان

مشتق (3 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
147,000 تومان
در کلاس آنلاین مشتق چی یاد میگیری؟! تعریف مشتق مشتق تک جمله ای درجه n قواعد مشتق گیری (جمع و…
17
147,000 تومان

آهنگ تغییرات تابع (2 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
97,000 تومان
در کلاس آنلاین آهنگ تغییرات تابع چی یاد میگیری؟! شیب و معادله خط تابع و نمودار خط مماس و شیب…
20
97,000 تومان