کلاس آنلاین نوکلئیک اسید و سوپرکویل
63%
تخفیف

نوکلئیک اسید و سوپرکویل (210 دقیقه)

بدون امتیاز 0 رای
105,000 تومان 39,000 تومان
در کلاس آنلاین نوکلئیک اسید و سوپرکویل چی یاد میگیری؟! ساختار نوکلئیک اسید توتومریزاسیون ساختار انواع DNA ساختار های سه…
41
105,000 تومان 39,000 تومان
کلاس آنلاین قند
62%
تخفیف

قند (120 دقیقه)

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان 23,000 تومان
در کلاس آنلاین قند چی یاد میگیری؟! چه می آموزیم مونوساکارید دی ساکارید پلی ساکارید گلیکوکونژوگه اهداف آموزشی کلاس آنلاین…
46
60,000 تومان 23,000 تومان
کلاس آنلاین چربی وغشا
63%
تخفیف

چربی و غشا (210 دقیقه)

بدون امتیاز 0 رای
105,000 تومان 39,000 تومان
در کلاس آنلاین چربی و غشا چی یاد میگیری؟! تری گلیسرید موم فسفولیپید استرول ها آنزیم های تجزیه کننده فسفولیپید…
41
105,000 تومان 39,000 تومان
کلاس آنلاین مقدمات متابولیسم وآنزیم
64%
تخفیف

مقدمات متابولیسم وآنزیم (240 دقیقه)

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان 43,000 تومان
در کلاس آنلاین مقدمات متابولیسم وآنزیم چی یاد میگیری؟! مقدمات ترمودینامیک مقدمات کینتیک آنزیم شناسی کینتیک آنزیم میکائیلیس منتن مهار…
62
120,000 تومان 43,000 تومان
کلاس آنلاین عملکرد پروتئین
61%
تخفیف

عملکرد پروتئین (150 دقیقه)

بدون امتیاز 0 رای
75,000 تومان 29,000 تومان
در کلاس آنلاین عملکرد پروتئین چی یاد میگیری؟! عملکرد پروتیین های گلوبین دار جهت انتقال اکسیژن عملکرد آنتی بادی ها…
59
75,000 تومان 29,000 تومان
کلاس آنلاین ساختارپروتئین
62%
تخفیف

ساختارپروتئین (120 دقیقه)

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان 23,000 تومان
در کلاس آنلاین ساختارپروتئین چی یاد میگیری؟! ساختار پیوند پپتیدی ساختمان های پروتیین پیش بینی ساختمان های پیچیده از روی…
65
60,000 تومان 23,000 تومان
کلاس آنلاین آمینو اسید
58%
تخفیف

آمینو اسید (90 دقیقه)

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان 19,000 تومان
در کلاس آنلاین آمینو اسید چی یاد میگیری؟! ساختار آمینو اسید انواع ایزومر تیتراسیون امینواسید اهداف آموزشی کلاس آنلاین آمینو…
63
45,000 تومان 19,000 تومان
ph بیوشیمی ات را قورت بده
61%
تخفیف

ph (150 دقیقه)

بدون امتیاز 0 رای
75,000 تومان 29,000 تومان
در کلاس آنلاین ph چی یاد میگیری؟! -مفهوم اسمولاریته مفهوم اسید و باز اسید و باز قوی اسید و باز…
73
75,000 تومان 29,000 تومان