غدد درون ریز و تولید مثل (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
88,000 تومان
در کلاس آنلاین غدد درون ریز وتولید چی یاد میگیری؟! مکانیسم های هورمونی دخیل در تنظیم محیط داخلی بدن اهداف…
42
88,000 تومان

سیستم حواس ویژه (ويديو)

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
در کلاس آنلاین سیستم حواس ویژه چی یاد میگیری؟! مکانیسم سلولی حاکم بر درک تحریکات مختلف محیطی اهداف آموزشی کلاس…
38
70,000 تومان

سیستم اعصاب مرکزی (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان

54
60,000 تومان
50
70,000 تومان

اصول همئوستازی و بافت شناسی (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان
در کلاس آنلاین اصول همئوستازی و بافت شناسی چی یاد میگیری؟! شکل گیری بافت های مختلف با توجه به وظیفه…
55
60,000 تومان