سیستم تنفسی مدرس استاد حسین پورنبی
67%
تخفیف

سیستم تنفسی (120 دقیقه)

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان 23,000 تومان
در کلاس آنلاین سیستم تنفسی چی یاد میگیری؟  عملکرد طبیعی و غیر طبیعی سیستم تنفسی در شرایط مختلف اهداف آموزشی…
70
70,000 تومان 23,000 تومان
سیستم تنظیمات آب و الکترولیت مدرس استاد حسین پورنبی
67%
تخفیف

سیستم تنظیمات آب و الکترولیت (150 دقیقه)

بدون امتیاز 0 رای
88,000 تومان 29,000 تومان
در کلاس آنلاین سیستم تنظیمات آب و الکترولیت چی یاد میگیری؟ چگونگی عملکرد هر یک از نواحی مختلف نفرون در…
65
88,000 تومان 29,000 تومان
سیستم گوارش مدرس حسین پورنبی
65%
تخفیف

سیستم گوارش (100 دقیقه)

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان 21,000 تومان
در کلاس آنلاین سیستم گوارش چی یاد میگیری؟ نحوه عملکرد هریک از اجزای سیستم‌گوارش اهداف آموزشی کلاس آنلاین سیستم گوارش:…
59
60,000 تومان 21,000 تومان
دوره آنلاین ریاضیات کاربردی در المپیاد | المپیاد فیزیک| المپیاد زیست | المپیاد شیمی | المپیاد نجوم
76%
تخفیف

آهنگ تغییرات تابع (2 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
97,000 تومان 23,000 تومان
در کلاس آنلاین آهنگ تغییرات تابع چی یاد میگیری؟! شیب و معادله خط تابع و نمودار خط مماس و شیب…
30
97,000 تومان 23,000 تومان
دوره آنلاین ریاضیات کاربردی در المپیاد | المپیاد فیزیک| المپیاد زیست | المپیاد شیمی | المپیاد نجوم
78%
تخفیف

مشتق (3 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
147,000 تومان 33,000 تومان
در کلاس آنلاین مشتق چی یاد میگیری؟! تعریف مشتق مشتق تک جمله ای درجه n قواعد مشتق گیری (جمع و…
26
147,000 تومان 33,000 تومان
دوره آنلاین ریاضیات کاربردی در المپیاد | المپیاد فیزیک| المپیاد زیست | المپیاد شیمی | المپیاد نجوم
76%
تخفیف

کاربرد مشتق (2 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
97,000 تومان 23,000 تومان
در کلاس آنلاین کاربرد مشتق چی یاد میگیری؟! نظریه ماکسیمم و مینیمم بهینه سازی مساله های بهینه سازی (ماکسیمم مینیمم)…
20
97,000 تومان 23,000 تومان
دوره آنلاین ریاضیات کاربردی در المپیاد | المپیاد فیزیک| المپیاد زیست | المپیاد شیمی | المپیاد نجوم
78%
تخفیف

انتگرال گیری (3 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
147,000 تومان 33,000 تومان
در کلاس آنلاین انتگرال گیری چی یاد میگیری؟! محاسبه ی انتگرال نا معین انتخاب مقدار ثابت انتگرال گیری روش تغییر…
16
147,000 تومان 33,000 تومان
دوره آنلاین ریاضیات کاربردی در المپیاد | المپیاد فیزیک| المپیاد زیست | المپیاد شیمی | المپیاد نجوم
76%
تخفیف

کاربرد انتگرال معین (2 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
97,000 تومان 23,000 تومان
در کلاس آنلاین کاربرد انتگرال معین چی یاد میگیری؟! آشنایی با انتگرال معین محاسبه مساحت اشکال هندسی محاسبه ی حجم…
13
97,000 تومان 23,000 تومان