حل آزمون شبیه ساز مرحله 2 المپیاد زیست طلایی ها و الیمپو (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان
فایل آزمون: دانلود فایل آزمون شبیه ساز مرحله دوم (2) المپیاد زیست (سال 1399) دانلود فایل تحلیل آماری آزمون لینک…
4
25,000 تومان

اپتیک مرحله دوم المپیاد فیزیک (ویدیو) (3 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
217,000 تومان
در کلاس آنلاین اپتیک مرحله دوم المپیاد فیزیک چی یاد میگیری؟! اپتیک مرحله دوم المپیاد فیزیک اهداف آموزشی کلاس آنلاین…
1
217,000 تومان

الکترومغناطیس مرحله دوم المپیاد فیزیک (ویدیو) (5 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
357,000 تومان
در کلاس آنلاین الکترومغناطیس مرحله دوم المپیاد فیزیک چی یاد میگیری؟! الکترومغناطیس مرحله دوم المپیاد فیزیک اهداف آموزشی کلاس آنلاین…
0
357,000 تومان

ترمودینامیک مرحله دوم المپیاد فیزیک (ویدیو) (5 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
397,000 تومان
در کلاس آنلاین ترمودینامیک مرحله دوم المپیاد فیزیک چی یاد میگیری؟! ترمودینامیک مرحله دوم المپیاد فیزیک اهداف آموزشی کلاس آنلاین…
1
397,000 تومان

مکانیک 1 مرحله دوم المپیاد فیزیک (ویدیو) (2 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
147,000 تومان
در کلاس آنلاین مکانیک مرحله دوم المپیاد فیزیک چی یاد میگیری؟! مکانیک مرحله دوم المپیاد فیزیک اهداف آموزشی کلاس آنلاین…
1
147,000 تومان

مکانیک 2 مرحله دوم المپیاد فیزیک (ویدیو) (5 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
357,000 تومان
در کلاس آنلاین مکانیک مرحله دوم المپیاد فیزیک چی یاد میگیری؟! مکانیک مرحله دوم المپیاد فیزیک اهداف آموزشی کلاس آنلاین…
0
357,000 تومان

موج و فیزیک جدید مرحله دوم المپیاد فیزیک (ویدیو) (5 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
307,000 تومان
در کلاس آنلاین موج و فیزیک جدید مرحله دوم المپیاد فیزیک چی یاد میگیری؟! موج و فیزیک جدید مرحله دوم…
0
307,000 تومان

اسید و باز + الکتروشیمی مرحله دوم المپیاد شیمی (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
597,000 تومان
در کلاس آنلاین اسید و باز + الکتروشیمی مرحله دوم المپیاد شیمی چی یاد میگیری؟! اسید و باز مرحله دوم…
0
597,000 تومان