دوره آنلاین ریاضیات کاربردی در المپیاد | المپیاد فیزیک| المپیاد زیست | المپیاد شیمی | المپیاد نجوم
78%
تخفیف

معادلات دیفرانسیل (3 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
147,000 تومان 33,000 تومان
در کلاس آنلاین معادلات دیفرانسیل چی یاد میگیری؟! حل معادلات دیفرانسیل مرتبه 1 مدل سازی معادلات مرتبه 1 معادلات خودگردان…
14
147,000 تومان 33,000 تومان
دوره آنلاین ریاضیات کاربردی در المپیاد | المپیاد فیزیک| المپیاد زیست | المپیاد شیمی | المپیاد نجوم
76%
تخفیف

احتمال 1 (2 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
97,000 تومان 23,000 تومان
در کلاس آنلاین احتمال 1 چی یاد میگیری؟! تعاریف نظریه احتمال مروری بر نظریه مجموعه ها مروری بر آنالیز ترکیبی…
16
97,000 تومان 23,000 تومان
دوره آنلاین ریاضیات کاربردی در المپیاد | المپیاد فیزیک| المپیاد زیست | المپیاد شیمی | المپیاد نجوم
76%
تخفیف

احتمال 2 (2 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
97,000 تومان 23,000 تومان
در کلاس آنلاین احتمال 2 چی یاد میگیری؟! احتمال شرطی تعریف آزمایش های مکرر اهداف آموزشی کلاس آنلاین احتمال 2:…
15
97,000 تومان 23,000 تومان

حل آزمون شبیه ساز مرحله 2 المپیاد زیست طلایی ها و الیمپو (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان
فایل آزمون: دانلود فایل آزمون شبیه ساز مرحله دوم (2) المپیاد زیست (سال 1399) دانلود فایل تحلیل آماری آزمون لینک…
6
25,000 تومان
دوره آنلاین | المپیاد فیزیک| مرحله 2 المپیاد
83%
تخفیف

اپتیک مرحله دوم المپیاد فیزیک (3 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
217,000 تومان 37,000 تومان
در کلاس آنلاین اپتیک مرحله دوم المپیاد فیزیک چی یاد میگیری؟! اپتیک مرحله دوم المپیاد فیزیک اهداف آموزشی کلاس آنلاین…
1
217,000 تومان 37,000 تومان
دوره آنلاین | المپیاد فیزیک| مرحله 2 المپیاد
84%
تخفیف

الکترومغناطیس مرحله دوم المپیاد فیزیک (5 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
357,000 تومان 57,000 تومان
در کلاس آنلاین الکترومغناطیس مرحله دوم المپیاد فیزیک چی یاد میگیری؟! الکترومغناطیس مرحله دوم المپیاد فیزیک اهداف آموزشی کلاس آنلاین…
0
357,000 تومان 57,000 تومان
دوره آنلاین | المپیاد فیزیک| مرحله 2 المپیاد
86%
تخفیف

ترمودینامیک مرحله دوم المپیاد فیزیک (5 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
397,000 تومان 57,000 تومان
در کلاس آنلاین ترمودینامیک مرحله دوم المپیاد فیزیک چی یاد میگیری؟! ترمودینامیک مرحله دوم المپیاد فیزیک اهداف آموزشی کلاس آنلاین…
1
397,000 تومان 57,000 تومان
دوره آنلاین | المپیاد فیزیک| مرحله 2 المپیاد
82%
تخفیف

مکانیک 1 مرحله دوم المپیاد فیزیک (2 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
147,000 تومان 27,000 تومان
در کلاس آنلاین مکانیک مرحله دوم المپیاد فیزیک چی یاد میگیری؟! مکانیک مرحله دوم المپیاد فیزیک اهداف آموزشی کلاس آنلاین…
4
147,000 تومان 27,000 تومان