سیستماتیک مرحله دوم المپیاد زیست (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
197,000 تومان
در کلاس آنلاین سیستماتیک مرحله دوم المپیاد زیست چی یاد میگیری؟!  قرار بر این هستش که یه کم راجب سیستماتیک…
4
197,000 تومان

فیزیولوژی جانوری مرحله دوم المپیاد زیست (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
197,000 تومان
در کلاس آنلاین فیزیولوژی جانوری مرحله 2 المپیاد زیست چی یاد میگیری؟! تو این کلاس چند تا از نمودارها و…
6
197,000 تومان

تحلیل مرحله اول دوره 22 (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
49,000 تومان
در کلاس آنلاین تحلیل مرحله اول المپیاد زیست دوره 22 چی یاد میگیری؟! قراره که تک تک سوالای مرحله یک…
55
49,000 تومان

تحلیل مرحله اول دوره 21 (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
49,000 تومان
در کلاس آنلاین تحلیل مرحله اول المپیاد زیست دوره 21 چی یاد میگیری؟! قراره که تک تک سوالای مرحله یک…
48
49,000 تومان

حل تمرین مولکولی (2) (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان
در کلاس آنلاین حل تمرین مولکولی (2) چی یاد میگیری؟! حل تمرین تمامی مباحث قبلی اهداف آموزشی کلاس آنلاین حل…
28
60,000 تومان

اسپلایسینگ (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان
در کلاس آنلاین اسپلایسینگ چی یاد میگیری؟! آشنایی با ساختار اگزون و اینترون و نحوه پیدایش و اتصال آنها به…
28
60,000 تومان

ترجمه و کدینگ Dna (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان
در کلاس آنلاین ترجمه و کدینگ DNA چی یاد میگیری؟! آشنایی با ساختار ORF مقایسه m RNA  در یوکاریوت ها…
33
60,000 تومان

حل تمرین مولکولی (1) (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان
در کلاس آنلاین حل تمرین 1 چی یاد میگیری؟! حل سوال از مباحث: تکنیک های مولکولی همانندسازی رونویسی تنظیم بیان…
35
60,000 تومان