کلاس آنلاین المپیاد ریاضی | مرحله دوم المپیاد ریاضی
90%
تخفیف

جبر 3 مرحله دوم المپیاد ریاضی (2 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
237,000 تومان 23,000 تومان
در کلاس آنلاین جبر مرحله دوم المپیاد ریاضی چی یاد میگیری؟! جبر مرحله دوم المپیاد ریاضی اهداف آموزشی کلاس آنلاین…
1
237,000 تومان 23,000 تومان
کلاس آنلاین المپیاد ریاضی | مرحله دوم المپیاد ریاضی
90%
تخفیف

جبر 2 مرحله دوم المپیاد ریاضی (3 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
347,000 تومان 33,000 تومان
در کلاس آنلاین جبر مرحله دوم المپیاد ریاضی چی یاد میگیری؟! جبر مرحله دوم المپیاد ریاضی اهداف آموزشی کلاس آنلاین…
0
347,000 تومان 33,000 تومان
کلاس آنلاین المپیاد ریاضی | مرحله دوم المپیاد ریاضی
90%
تخفیف

جبر 1 مرحله دوم المپیاد ریاضی (3 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
347,000 تومان 33,000 تومان
در کلاس آنلاین جبر مرحله دوم المپیاد ریاضی چی یاد میگیری؟! جبر مرحله دوم المپیاد ریاضی اهداف آموزشی کلاس آنلاین…
1
347,000 تومان 33,000 تومان
کلاس آنلاین المپیاد ریاضی | مرحله دوم المپیاد ریاضی
90%
تخفیف

نظریه اعداد 2 مرحله دوم المپیاد ریاضی (2 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
237,000 تومان 23,000 تومان
در کلاس آنلاین نظریه اعداد مرحله دوم المپیاد ریاضی چی یاد میگیری؟! نظریه اعداد مرحله دوم المپیاد ریاضی اهداف آموزشی…
0
237,000 تومان 23,000 تومان
کلاس آنلاین المپیاد ریاضی | مرحله دوم المپیاد ریاضی
90%
تخفیف

نظریه اعداد 1 مرحله دوم المپیاد ریاضی (3 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
347,000 تومان 33,000 تومان
در کلاس آنلاین نظریه اعداد مرحله دوم المپیاد ریاضی چی یاد میگیری؟! نظریه اعداد مرحله دوم المپیاد ریاضی اهداف آموزشی…
1
347,000 تومان 33,000 تومان
کلاس آنلاین المپیاد ریاضی | مرحله دوم المپیاد ریاضی
92%
تخفیف

هندسه 1 مرحله دوم المپیاد ریاضی (3 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
427,000 تومان 33,000 تومان
در کلاس آنلاین هندسه مرحله دوم المپیاد ریاضی چی یاد میگیری؟! هندسه مرحله دوم المپیاد ریاضی اهداف آموزشی کلاس آنلاین…
3
427,000 تومان 33,000 تومان
کلاس آنلاین المپیاد ریاضی | مرحله دوم المپیاد ریاضی
92%
تخفیف

هندسه 2 مرحله دوم المپیاد ریاضی (2 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
277,000 تومان 23,000 تومان
در کلاس آنلاین هندسه مرحله دوم المپیاد ریاضی چی یاد میگیری؟! هندسه مرحله دوم المپیاد ریاضی اهداف آموزشی کلاس آنلاین…
1
277,000 تومان 23,000 تومان
کلاس آنلاین المپیاد زیست | مرحله دوم المپیاد زیست
86%
تخفیف

آناتومی گیاهی مرحله دوم المپیاد زیست (3 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
297,000 تومان 43,000 تومان
در کلاس آنلاین آناتومی گیاهی مرحله دوم المپیاد زیست چی یاد میگیری؟! آناتومی گیاهی اهداف آموزشی کلاس آنلاین آناتومی گیاهی…
10
297,000 تومان 43,000 تومان