تنظیم بیان ژنی (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
90,000 تومان
در کلاس آنلاین تنظیم بیان ژنی چی یاد میگیری؟! آشنایی با انواع روش های کنترل بیان ژن آشنایی با مکانیسم…
36
90,000 تومان

رونویسی (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان
در کلاس آنلاین رونویسی چی یاد میگیری؟! آشنایی با مراحل بیان ژن آشنایی با آنزیم ها و فاکتورهای دخیل در…
38
60,000 تومان

همانند سازی (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان
در کلاس آنلاین همانند سازی چی یاد میگیری؟! آشنایی با آنزیم ها و مولکول های دخیل در همانند سازی مقایسه…
40
60,000 تومان

تکنیک های مولکولی (2) (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان
در کلاس آنلاین تکنیک های مولکولی چی یاد میگیری؟! روش های کلنینگ ژن های نوترکیب و آشنایی با PCR و…
41
60,000 تومان

تکنیک های مولکولی (1) (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان
در کلاس آنلاین تکنیک های مولکولی چی یاد میگیری؟! انواع روش های تفکیک مواد با استفاده از تکنیک های مولکولی…
48
60,000 تومان

هم سمتی و هم ارتفاعی

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان
در کلاس آنلاین هم سمتی و هم ارتفاعی چی یاد میگیری؟! دایره محیطی و محاطی در هندسه کروی همرسی میانه،…
1
80,000 تومان

تعدیل زمان

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان
در کلاس آنلاین تعدیل زمان چی یاد میگیری؟! زمان نجومی محلی(LST) زمان گرینویچ زمان رسمی کشوره ساعت تابستانی تعدیل زمان…
1
80,000 تومان

مساحت در هندسه کروی و دایره البروج

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان
در کلاس آنلاین مساحت در هندسه کروی و دایره البروج چی یاد میگیری؟! مساحت مثلت کروی مساحت عرقچین محاسبه مختصات…
1
80,000 تومان