کلاس آنلاین ژنتیک مولکولی
62%
تخفیف

اسپلایسینگ (120 دقیقه)

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان 23,000 تومان
در کلاس آنلاین اسپلایسینگ چی یاد میگیری؟! آشنایی با ساختار اگزون و اینترون و نحوه پیدایش و اتصال آنها به…
36
60,000 تومان 23,000 تومان
کلاس آنلاین المپیاد زیست
55%
تخفیف

ترجمه و کدینگ Dna (180 دقیقه)

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان 27,000 تومان
در کلاس آنلاین ترجمه و کدینگ DNA چی یاد میگیری؟! آشنایی با ساختار ORF مقایسه m RNA  در یوکاریوت ها…
41
60,000 تومان 27,000 تومان
کلاس آنلاین المپیاد زیست مبحث مولکولی
62%
تخفیف

حل تمرین مولکولی (1) (120 دقیقه)

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان 23,000 تومان
در کلاس آنلاین حل تمرین 1 چی یاد میگیری؟! حل سوال از مباحث: تکنیک های مولکولی همانندسازی رونویسی تنظیم بیان…
44
60,000 تومان 23,000 تومان
کلاس آنلاین المپیاد زیست مبحث مولکولی
66%
تخفیف

تنظیم بیان ژنی (180 دقیقه)

5.00 1 رای
90,000 تومان 31,000 تومان
در کلاس آنلاین تنظیم بیان ژنی چی یاد میگیری؟! آشنایی با انواع روش های کنترل بیان ژن آشنایی با مکانیسم…
51
90,000 تومان 31,000 تومان
کلاس آنلاین المپیاد زیست مبحث مولکولی
62%
تخفیف

رونویسی (120 دقیقه)

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان 23,000 تومان
در کلاس آنلاین رونویسی چی یاد میگیری؟! آشنایی با مراحل بیان ژن آشنایی با آنزیم ها و فاکتورهای دخیل در…
45
60,000 تومان 23,000 تومان
کلاس آنلاین المپیاد زیست مبحث مولکولی
62%
تخفیف

همانند سازی (120 دقیقه)

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان 23,000 تومان
در کلاس آنلاین همانند سازی چی یاد میگیری؟! آشنایی با آنزیم ها و مولکول های دخیل در همانند سازی مقایسه…
47
60,000 تومان 23,000 تومان
کلاس آنلاین المپیاد زیست مبحث مولکولی
62%
تخفیف

تکنیک های مولکولی (2) (120 دقیقه)

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان 23,000 تومان
در کلاس آنلاین تکنیک های مولکولی چی یاد میگیری؟! روش های کلنینگ ژن های نوترکیب و آشنایی با PCR و…
55
60,000 تومان 23,000 تومان
کلاس آنلاین المپیاد زیست مبحث
62%
تخفیف

تکنیک های مولکولی (1) (120 دقیقه)

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان 23,000 تومان
در کلاس آنلاین تکنیک های مولکولی چی یاد میگیری؟! انواع روش های تفکیک مواد با استفاده از تکنیک های مولکولی…
62
60,000 تومان 23,000 تومان