آمینو اسید (ویدیو)

5.00 2 رای
45,000 تومان
در کلاس آنلاین آمینو اسید چی یاد میگیری؟! ساختار آمینو اسید انواع ایزومر تیتراسیون امینواسید اهداف آموزشی کلاس آنلاین آمینو…
44
45,000 تومان

ph (ویدیو)

4.33 12 رای
75,000 تومان
در کلاس آنلاین ph چی یاد میگیری؟! -مفهوم اسمولاریته مفهوم اسید و باز اسید و باز قوی اسید و باز…
51
75,000 تومان

سیستم گوارش (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان
در کلاس آنلاین سیستم گوارش چی یاد میگیری؟ نحوه عملکرد هریک از اجزای سیستم‌گوارش اهداف آموزشی کلاس آنلاین سیستم گوارش:…
38
60,000 تومان

سیستم تنظیمات آب و الکترولیت (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
88,000 تومان
در کلاس آنلاین سیستم تنظیمات آب و الکترولیت چی یاد میگیری؟ چگونگی عملکرد هر یک از نواحی مختلف نفرون در…
34
88,000 تومان

سیستم تنفسی (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
در کلاس آنلاین سیستم تنفسی چی یاد میگیری؟  عملکرد طبیعی و غیر طبیعی سیستم تنفسی در شرایط مختلف اهداف آموزشی…
42
70,000 تومان

هماتولوژی و ایمونولوژی (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
در کلاس آنلاین هماتولوژی و ایمونولوژی چی یاد می گیری؟! چگونگی عملکرد سیستم ایمنی و سایر سلول های خونی اهداف…
29
70,000 تومان

همودینامیک مایعات بدن (ويديو)

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
در کلاس آنلاین همودینامیک مایعات بدن چی یاد میگیری؟ فاکتور های تاثیر گذار بر فشار خون و جگونگی تنظیم آنها…
37
70,000 تومان

مکاترونیک قلب (ويديو)

بدون امتیاز 0 رای
105,000 تومان
در کلاس آنلاین مکاترونیک قلب چی یاد میگیری؟! چگونگی ضربان سازی الکتریکی قلب و ایجاد انقباضات ریتمیک خود به خودی…
43
105,000 تومان