کلاس آنلاین زنجیره انتقال الکترون
67%
تخفیف

زنجیره انتقال الکترون (150 دقیقه)

بدون امتیاز 0 رای
75,000 تومان 25,000 تومان
در کلاس آنلاین زنجیره انتقال الکترون چی یاد میگیری؟! ساختار ناقل های الکترونی چهار کمپلس زنجیره الکترون ساختار atpsynthase شاتل…
38
75,000 تومان 25,000 تومان
کلاس آنلاین چرخه کربس
67%
تخفیف

چرخه کربس (90 دقیقه)

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان 15,000 تومان
در کلاس آنلاین چرخه کربس چی یاد میگیری؟! آنزیم پیروات دهیدروژناز ورودی کربس چرخه کربس چرخه گلی اکسالات اهداف آموزشی…
38
45,000 تومان 15,000 تومان
کلاس آنلاین گلیکولیز
68%
تخفیف

گلیکولیز (120 دقیقه)

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان 19,000 تومان
در کلاس آنلاین گلیکولیز چی یاد میگیری؟! گلیکولیز تخمیر گلیکونئوژنر مسیر های ورودی گلیکولیز گلیکوژن تنظیم گلیکولیز اهداف آموزشی کلاس…
39
60,000 تومان 19,000 تومان
کلاس آنلاین نوکلئیک اسید و سوپرکویل
67%
تخفیف

نوکلئیک اسید و سوپرکویل (210 دقیقه)

بدون امتیاز 0 رای
105,000 تومان 35,000 تومان
در کلاس آنلاین نوکلئیک اسید و سوپرکویل چی یاد میگیری؟! ساختار نوکلئیک اسید توتومریزاسیون ساختار انواع DNA ساختار های سه…
40
105,000 تومان 35,000 تومان
کلاس آنلاین قند
68%
تخفیف

قند (120 دقیقه)

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان 19,000 تومان
در کلاس آنلاین قند چی یاد میگیری؟! چه می آموزیم مونوساکارید دی ساکارید پلی ساکارید گلیکوکونژوگه اهداف آموزشی کلاس آنلاین…
45
60,000 تومان 19,000 تومان
کلاس آنلاین چربی وغشا
67%
تخفیف

چربی و غشا (210 دقیقه)

بدون امتیاز 0 رای
105,000 تومان 35,000 تومان
در کلاس آنلاین چربی و غشا چی یاد میگیری؟! تری گلیسرید موم فسفولیپید استرول ها آنزیم های تجزیه کننده فسفولیپید…
40
105,000 تومان 35,000 تومان
کلاس آنلاین مقدمات متابولیسم وآنزیم
68%
تخفیف

مقدمات متابولیسم وآنزیم (240 دقیقه)

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان 39,000 تومان
در کلاس آنلاین مقدمات متابولیسم وآنزیم چی یاد میگیری؟! مقدمات ترمودینامیک مقدمات کینتیک آنزیم شناسی کینتیک آنزیم میکائیلیس منتن مهار…
61
120,000 تومان 39,000 تومان
کلاس آنلاین عملکرد پروتئین
67%
تخفیف

عملکرد پروتئین (150 دقیقه)

بدون امتیاز 0 رای
75,000 تومان 25,000 تومان
در کلاس آنلاین عملکرد پروتئین چی یاد میگیری؟! عملکرد پروتیین های گلوبین دار جهت انتقال اکسیژن عملکرد آنتی بادی ها…
58
75,000 تومان 25,000 تومان