کلاس آنلاین گیاهی
73%
تخفیف

هورمون گیاهی (140 دقیقه)

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان 22,000 تومان
در کلاس آنلاین بررسی هورمون گیاهی چی یاد میگیری؟! بررسی انواع هورمون های گیاهی، بیوسنتز عملکرد فیزیولوژیک و متابولیسم آن…
25
80,000 تومان 22,000 تومان
جلسه چهارم کلاس آنلاین گیاهی
73%
تخفیف

بررسی اکولوژیکی فتوسنتز (140 دقیقه)

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان 22,000 تومان
در کلاس آنلاین بررسی اکولوژیکی فتوسنتز چی یاد میگیری؟! بررسی اثر عوامل محیطی بر نرخ فتوسنتز بررسی پاسخ گیاهان در…
26
80,000 تومان 22,000 تومان
جلسه سوم کلاس آنلاین گیاهی
73%
تخفیف

فتوسنتز (140 دقیقه)

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان 22,000 تومان
در کلاس آنلاین فتوسنتز چی یاد میگیری؟! پیشینه ی تکاملی فتوسنتز بررسی عملکردی واکنش های نوری فتوسنتز و زنجیره انتقال…
26
80,000 تومان 22,000 تومان
جلسه دوم کلاس گیاهی
73%
تخفیف

پتانسیل آب (140 دقیقه)

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان 22,000 تومان
در کلاس آنلاین پتانسیل آب چی یاد میگیری؟! مفهوم پتانسیل آب و نحوه ی محاسبه ی آن جذب آب و…
33
80,000 تومان 22,000 تومان
کلاس آنلاین گیاهی
73%
تخفیف

ساختار و عملکرد دیواره سلولی (140 دقیقه)

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان 22,000 تومان
در کلاس آنلاین ساختار وعملکرد دیواره سلولی چی یاد میگیری؟! بررسی ماهیت شیمیایی و فیزیکی دیواره، بیوسنتز دیواره، الگوی گسترش…
47
80,000 تومان 22,000 تومان