دوره آنلاین ریاضیات کاربردی در المپیاد (شیمی، فیزیک، زیست و نجوم)

بدون امتیاز 0 رای
فیلتر دوره ها نمایش همه 2 نتایج فیلتر انتخاب ها دسته بندی دوره ها هیچ فیلتر انتخاب ها آهنگ تغییرات…
0

مشتق (3 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
147,000 تومان
در کلاس آنلاین مشتق چی یاد میگیری؟! تعریف مشتق مشتق تک جمله ای درجه n قواعد مشتق گیری (جمع و…
17
147,000 تومان

آهنگ تغییرات تابع (2 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
97,000 تومان
در کلاس آنلاین آهنگ تغییرات تابع چی یاد میگیری؟! شیب و معادله خط تابع و نمودار خط مماس و شیب…
20
97,000 تومان

حل آزمون شبیه ساز مرحله 2 المپیاد زیست طلایی ها و الیمپو (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان
فایل آزمون: دانلود فایل آزمون شبیه ساز مرحله دوم (2) المپیاد زیست (سال 1399) دانلود فایل تحلیل آماری آزمون لینک…
5
25,000 تومان

اپتیک مرحله دوم المپیاد فیزیک (ویدیو) (3 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
217,000 تومان
در کلاس آنلاین اپتیک مرحله دوم المپیاد فیزیک چی یاد میگیری؟! اپتیک مرحله دوم المپیاد فیزیک اهداف آموزشی کلاس آنلاین…
1
217,000 تومان

الکترومغناطیس مرحله دوم المپیاد فیزیک (ویدیو) (5 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
357,000 تومان
در کلاس آنلاین الکترومغناطیس مرحله دوم المپیاد فیزیک چی یاد میگیری؟! الکترومغناطیس مرحله دوم المپیاد فیزیک اهداف آموزشی کلاس آنلاین…
0
357,000 تومان

ترمودینامیک مرحله دوم المپیاد فیزیک (ویدیو) (5 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
397,000 تومان
در کلاس آنلاین ترمودینامیک مرحله دوم المپیاد فیزیک چی یاد میگیری؟! ترمودینامیک مرحله دوم المپیاد فیزیک اهداف آموزشی کلاس آنلاین…
1
397,000 تومان

مکانیک 1 مرحله دوم المپیاد فیزیک (ویدیو) (2 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
147,000 تومان
در کلاس آنلاین مکانیک مرحله دوم المپیاد فیزیک چی یاد میگیری؟! مکانیک مرحله دوم المپیاد فیزیک اهداف آموزشی کلاس آنلاین…
1
147,000 تومان