چربی و غشا (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
105,000 تومان
در کلاس آنلاین چربی و غشا چی یاد میگیری؟! تری گلیسرید موم فسفولیپید استرول ها آنزیم های تجزیه کننده فسفولیپید…
30
105,000 تومان

مقدمات متابولیسم وآنزیم (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان
در کلاس آنلاین مقدمات متابولیسم وآنزیم چی یاد میگیری؟! مقدمات ترمودینامیک مقدمات کینتیک آنزیم شناسی کینتیک آنزیم میکائیلیس منتن مهار…
49
120,000 تومان

عملکرد پروتئین (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
75,000 تومان
در کلاس آنلاین عملکرد پروتئین چی یاد میگیری؟! عملکرد پروتیین های گلوبین دار جهت انتقال اکسیژن عملکرد آنتی بادی ها…
40
75,000 تومان

ساختارپروتئین (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان
در کلاس آنلاین ساختارپروتئین چی یاد میگیری؟! ساختار پیوند پپتیدی ساختمان های پروتیین پیش بینی ساختمان های پیچیده از روی…
50
60,000 تومان

آمینو اسید (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
در کلاس آنلاین آمینو اسید چی یاد میگیری؟! ساختار آمینو اسید انواع ایزومر تیتراسیون امینواسید اهداف آموزشی کلاس آنلاین آمینو…
50
45,000 تومان

ph (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
75,000 تومان
در کلاس آنلاین ph چی یاد میگیری؟! -مفهوم اسمولاریته مفهوم اسید و باز اسید و باز قوی اسید و باز…
54
75,000 تومان

سیستم گوارش (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان
در کلاس آنلاین سیستم گوارش چی یاد میگیری؟ نحوه عملکرد هریک از اجزای سیستم‌گوارش اهداف آموزشی کلاس آنلاین سیستم گوارش:…
43
60,000 تومان

سیستم تنظیمات آب و الکترولیت (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
88,000 تومان
در کلاس آنلاین سیستم تنظیمات آب و الکترولیت چی یاد میگیری؟ چگونگی عملکرد هر یک از نواحی مختلف نفرون در…
36
88,000 تومان