دوره آنلاین فیزیو ات را قورت بده

بدون امتیاز 0 رای
! هیچ محصولی یافت نشد محصولی برای فیلتر انتخابی شما یافت نشد.
0

زنجیره انتقال الکترون (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
75,000 تومان
در کلاس آنلاین زنجیره انتقال الکترون چی یاد میگیری؟! ساختار ناقل های الکترونی چهار کمپلس زنجیره الکترون ساختار atpsynthase شاتل…
32
75,000 تومان

چرخه کربس (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
در کلاس آنلاین چرخه کربس چی یاد میگیری؟! آنزیم پیروات دهیدروژناز ورودی کربس چرخه کربس چرخه گلی اکسالات اهداف آموزشی…
33
45,000 تومان

گلیکولیز (ويديو)

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان
در کلاس آنلاین گلیکولیز چی یاد میگیری؟! گلیکولیز تخمیر گلیکونئوژنر مسیر های ورودی گلیکولیز گلیکوژن تنظیم گلیکولیز اهداف آموزشی کلاس…
36
60,000 تومان

نوکلئیک اسید و سوپرکویل (ويديو)

بدون امتیاز 0 رای
105,000 تومان
در کلاس آنلاین نوکلئیک اسید و سوپرکویل چی یاد میگیری؟! ساختار نوکلئیک اسید توتومریزاسیون ساختار انواع DNA ساختار های سه…
35
105,000 تومان

قند (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان
در کلاس آنلاین قند چی یاد میگیری؟! چه می آموزیم مونوساکارید دی ساکارید پلی ساکارید گلیکوکونژوگه اهداف آموزشی کلاس آنلاین…
40
60,000 تومان

چربی و غشا (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
105,000 تومان
در کلاس آنلاین چربی و غشا چی یاد میگیری؟! تری گلیسرید موم فسفولیپید استرول ها آنزیم های تجزیه کننده فسفولیپید…
34
105,000 تومان

مقدمات متابولیسم وآنزیم (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان
در کلاس آنلاین مقدمات متابولیسم وآنزیم چی یاد میگیری؟! مقدمات ترمودینامیک مقدمات کینتیک آنزیم شناسی کینتیک آنزیم میکائیلیس منتن مهار…
54
120,000 تومان